รายการสินค้า
idea2click
Samsung Galaxy S4 เคสเต็มรอบ Maximize

S4 เคสเต็มรอบ

Samsung Galaxy S4 - พลาสติกพิเศษไว้พิมพ์เต็มรอบเนื้อเงา และด้านเม็ดทราย
.ใช้กับ Double Heat Press+ 3d Vacuum

More details

  • เงา
  • ด้านทราย

50 ฿

S4 เคสเต็มรอบ <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5"> <tbody> <tr> <td align="left" valign="center" bgcolor="#c0504d"><span style="color: #ffffff;"><strong>Model#</strong></span></td> <td align="center" valign="center" bgcolor="#c0504d"><span style="color: #ffffff;"><strong>SFS-IP08A</strong></span></td> <td align="center" valign="center" bgcolor="#c0504d"><span style="color: #ffffff;"><strong>SFS-IP08B</strong></span></td> <td align="center" valign="center" bgcolor="#c0504d"><span style="color: #ffffff;"><strong>SFS-IP08AY</strong></span></td> <td align="center" valign="center" bgcolor="#c0504d"><span style="color: #ffffff;"><strong>SFS-IP08BY</strong></span></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="center" bgcolor="#c0504d"><span style="color: #ffffff;"><strong>Name</strong></span></td> <td align="left" valign="center" bgcolor="#f5f5f5">3D Samsung S4 case (Gloss)</td> <td align="center" valign="center" bgcolor="#f5f5f5">3D Samsung S4 case (Matte)</td> <td align="left" valign="center" bgcolor="#f5f5f5">3D Samsung S4 case (Gloss Luminous)</td> <td align="center" valign="center" bgcolor="#f5f5f5">3D Samsung S4 case (Matte Luminous)</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-IP08A_11.jpg" alt="" /></td> <td width="30"> </td> <td> <p><span style="font-size: medium;"><strong>3D Sublimation Print Technology</strong></span></p> <p> </p> <p>You can hardly believe that images can be printed on the curve areas perfectly until you witness these 3D mobile cases. The Vacuumsub 3D machine can help you to print whatever you want on the curve surfaces as easy as you would with an ordinary flat sublimation heat press.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="font-size: medium;"><strong>Simple &amp; Unified Body</strong></span></p> <p> </p> <p>The 3D Samsung S4 case features a simple and unified body, one piece of molded polymer body is a completed product that you can expect. There are no any extra sticky boards or accessories needed for getting the cases printed.</p> </td> <td width="30"> </td> <td><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-IP08A_06.jpg" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-IP08A_03.jpg" alt="" /></td> <td width="30"> </td> <td> <p><span style="font-size: medium;"><strong>Make every pixel loyal to true colors</strong></span></p> <p> </p> <p>If we take a closer look to the charming pictures we'd find it simple - the simple pixels. Our job is to make sure each pixel show the correct color that it is supposed to, and we are happy that we did it by using the Vacuumsub 3D heat press machine, which provides the printing substrate a more even pressure and heating process. So say hello to the true colors now.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="font-size: medium;"><strong>2 surface finishes</strong></span></p> <p> </p> <p>The sublimation 3D Samsung S4 case has 2 surface finished - gloss and matte for you to choose from.</p> </td> <td width="30"> </td> <td><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-IP08A_08.jpg" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-IP08A_14.jpg" alt="" /></p> <p> </p> <p><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-IP08A_16.jpg" alt="" /></p>
50 ฿

21 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน :

Model# SFS-IP08A SFS-IP08B SFS-IP08AY SFS-IP08BY
Name 3D Samsung S4 case (Gloss) 3D Samsung S4 case (Matte) 3D Samsung S4 case (Gloss Luminous) 3D Samsung S4 case (Matte Luminous)

 

 

3D Sublimation Print Technology

 

You can hardly believe that images can be printed on the curve areas perfectly until you witness these 3D mobile cases. The Vacuumsub 3D machine can help you to print whatever you want on the curve surfaces as easy as you would with an ordinary flat sublimation heat press.

 

Simple & Unified Body

 

The 3D Samsung S4 case features a simple and unified body, one piece of molded polymer body is a completed product that you can expect. There are no any extra sticky boards or accessories needed for getting the cases printed.

 

 

 

Make every pixel loyal to true colors

 

If we take a closer look to the charming pictures we'd find it simple - the simple pixels. Our job is to make sure each pixel show the correct color that it is supposed to, and we are happy that we did it by using the Vacuumsub 3D heat press machine, which provides the printing substrate a more even pressure and heating process. So say hello to the true colors now.

 

2 surface finishes

 

The sublimation 3D Samsung S4 case has 2 surface finished - gloss and matte for you to choose from.