รายการสินค้า
idea2click
 iPhone4/4s เคสเต็มรอบ PVC ผสมขอบยางบั๊มเปอร์ Maximize

iPhone4/4s เคสเต็มรอบ PVC ผสมขอบยางบั๊มเปอร์

 iPhone4/4s เคสเต็มรอบ PVC ผสมขอบยางบั๊มเปอร์ 2 In 1  มีขอบบางสีขาว, ดำ, น้ำเงิน, ส้ม, เขียว ต้องใช้เครื่อง3D vacuum เท่านั้น ต้องใช้โมลด์เฉพาะ

More details

70 ฿

iPhone4/4s เคสเต็มรอบ PVC ผสมขอบยางบั๊มเปอร์ <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5"> <tbody> <tr> <td align="left" valign="middle" bgcolor="#c0504d" height="25"><span style="color: #ffffff;"><strong>Model#</strong></span></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#c0504d"><span style="color: #ffffff;"><strong>SFP-PIP402A</strong></span></td> <td align="center" valign="middle" bgcolor="#c0504d"><span style="color: #ffffff;"><strong>SFP-PIP402B</strong></span></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle" bgcolor="#c0504d" height="25"><span style="color: #ffffff;"><strong>Name</strong></span></td> <td align="left" valign="middle" bgcolor="#f5f5f5">Dual-Protective 3D Polymer iPhone 4/4S Case (Gloss)</td> <td align="left" valign="middle" bgcolor="#f5f5f5">Dual-Protective 3D Polymer iPhone 4/4S Case (Matte)</td> </tr> <tr> <td align="left" valign="middle" bgcolor="#c0504d" height="25"><span style="color: #ffffff;"><strong>Color</strong></span></td> <td align="left" valign="middle" bgcolor="#f5f5f5"> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td align="center" valign="top"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: #CCC solid 1px; background: #FFF;"> </div> SFP-PIP402A-W <p> </p> </td> <td align="center" valign="top"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: #CCC solid 1px; background: #000;"> </div> SFP-PIP402A-K</td> <td align="center" valign="top"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: #CCC solid 1px; background: #60e653;"> </div> SFP-PIP402A-G</td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: #CCC solid 1px; background: #5399dc;"> </div> SFP-PIP402A-LB</td> <td align="center" valign="top"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: #CCC solid 1px; background: #cc0000;"> </div> SFP-PIP402A-R</td> <td align="center" valign="top"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: #CCC solid 1px; background: #ff6600;"> </div> SFP-PIP402A-O</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td align="left" valign="middle" bgcolor="#f5f5f5"> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td align="center" valign="top"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: #CCC solid 1px; background: #FFF;"> </div> SFP-PIP402B-W <p> </p> </td> <td align="center" valign="top"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: #CCC solid 1px; background: #000;"> </div> SFP-PIP402B-K</td> <td align="center" valign="top"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: #CCC solid 1px; background: #60e653;"> </div> SFP-PIP402B-G</td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: #CCC solid 1px; background: #5399dc;"> </div> SFP-PIP402B-LB</td> <td align="center" valign="top"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: #CCC solid 1px; background: #cc0000;"> </div> SFP-PIP402B-R</td> <td align="center" valign="top"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: #CCC solid 1px; background: #ff6600;"> </div> SFP-PIP402B-O</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td align="left" valign="top"><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-PIP401_02.jpg" alt="" /></td> <td width="30"> </td> <td align="left" valign="middle"> <p><span style="font-size: medium;"><strong>3D sublimation</strong></span></p> <br /> <p>The iPhone4 Dual-Protective 3D Phone Case can be custom dye-sub printed in full size, including the body and edges. 3D dye-dub provides the phone cases with wonderful and true colors, especially the quality lasts long.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p><span style="font-size: medium;"><strong>Higher efficiency</strong></span></p> <br /> <p>Due to the improvement of phone case corner design, it makes the wrapping process easier and improves your work efficiency greatly.</p> </td> <td width="30"> </td> <td align="left" valign="top"><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-PIP401_06.jpg" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td align="left" valign="top"><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-PIP401_10.jpg" alt="" /></td> <td width="30"> </td> <td align="left" valign="middle"> <p><span style="font-size: medium;"><strong>Dual- Protective Function </strong></span></p> <br /> <p>Instead of single protective, the new 3D phone case adds an extra soft silicone wrap that fully protects the phone.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td align="left" valign="middle"> <p><span style="font-size: medium;"><strong>Various silicone wrap color selection</strong></span></p> <br /> <p>Various colors of the silicone wrap are optional as unique selection to satisfy all needs: Red, Fluorescent Green, fluorescent orange, White, Black, and Blue.</p> </td> <td width="30"> </td> <td align="left" valign="top"><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-PIP401_14.jpg" alt="" /></td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td align="left" valign="top"><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-PIP401_18.jpg" alt="" /></td> <td width="30"> </td> <td align="left" valign="middle"> <p><span style="font-size: medium;"><strong>Surface Effect </strong></span></p> <br /> <p>The iPhone4 Dual-Protective 3D Phone Case has 2 different surface finishes: Matte and Glossy.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-PIP401_21.jpg" alt="" /></p> <p> </p> <p><img src="http://www.sun-fly-sublimation.com/uploads/image/SFP-PIP401_24.jpg" alt="" /></p>
70 ฿
Model# SFP-PIP402A SFP-PIP402B
Name Dual-Protective 3D Polymer iPhone 4/4S Case (Gloss) Dual-Protective 3D Polymer iPhone 4/4S Case (Matte)
Color
 
SFP-PIP402A-W

 

 
SFP-PIP402A-K
 
SFP-PIP402A-G
 
SFP-PIP402A-LB
 
SFP-PIP402A-R
 
SFP-PIP402A-O
 
SFP-PIP402B-W

 

 
SFP-PIP402B-K
 
SFP-PIP402B-G
 
SFP-PIP402B-LB
 
SFP-PIP402B-R
 
SFP-PIP402B-O

 

 

3D sublimation


The iPhone4 Dual-Protective 3D Phone Case can be custom dye-sub printed in full size, including the body and edges. 3D dye-dub provides the phone cases with wonderful and true colors, especially the quality lasts long.

 

Higher efficiency


Due to the improvement of phone case corner design, it makes the wrapping process easier and improves your work efficiency greatly.

 

 

 

Dual- Protective Function


Instead of single protective, the new 3D phone case adds an extra soft silicone wrap that fully protects the phone.

 

Various silicone wrap color selection


Various colors of the silicone wrap are optional as unique selection to satisfy all needs: Red, Fluorescent Green, fluorescent orange, White, Black, and Blue.

 

 

 

Surface Effect


The iPhone4 Dual-Protective 3D Phone Case has 2 different surface finishes: Matte and Glossy.