รายการสินค้า
idea2click
กระบอกน้ำสแตนเลส พร้อมที่กรองชา Maximize

กระบอกน้ำสแตนเลส พร้อมที่กรองชา

กระบอกน้ำสแตนเลส พร้อมที่กรองชา 

 

 

กระบอกน้ำพร้อมที่กรองชา ผลิตจากเนื้อสเเตนเลสอย่างดีสามารถเก็บความร้อนเเละความเย็นได้

 

สามารถออกเเบบลวดลายกระบอกน้ำของตัวเองเเล้วนำมาพิมพ์ภาพได้ตามที่คุณต้องการ ดีไซน์ไม่เหมือนใคร

 

ขนาด 20.5x6.5 cm.

 

วัสดุ : สแตนเลสอย่างดี

 

More details

250 ฿

กระบอกน้ำสแตนเลส พร้อมที่กรองชา <p style="margin: 0px 0px 10px; color: #525252; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 14.3px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #0000ff; font-size: xx-large; box-sizing: border-box;"><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;"><span style="font-size: 14.3px; box-sizing: border-box;"><span style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: xx-large; box-sizing: border-box;">กระบอกน้ำสแตนเลส พร้อมที่กรองชา</span></span></strong></span><span style="color: #0000ff; font-size: xx-large; box-sizing: border-box;"><strong style="font-weight: bold; box-sizing: border-box;"> </strong></span></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; color: #525252; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 14.3px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p> <p style="margin: 6px 0px; color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p> <p style="margin: 6px 0px; color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #000000; font-size: x-large; box-sizing: border-box;"><span style="color: #008000; font-family: Tahoma; box-sizing: border-box;">กระบอกน้ำพร้อมที่กรองชา ผลิตจากเนื้อสเเตนเลสอย่างดี</span><span style="color: #008000; font-family: Tahoma; box-sizing: border-box;">สามารถเก็บความร้อนเเละความเย็นได้</span></span></p> <p style="margin: 6px 0px; color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> </p> <p style="margin: 6px 0px; color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #000000; font-size: x-large; box-sizing: border-box;"><span style="color: #008000; font-family: Tahoma; box-sizing: border-box;">สามารถออกเเบบลวดลายกระบอกน้ำของตัวเองเเล้วนำมาพิมพ์ภาพได้ตามที่คุณต้องการ ดีไซน์ไม่เหมือนใคร</span></span></p> <p style="margin: 6px 0px; color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"> </span></p> <p style="margin: 6px 0px; color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #000000; font-size: x-large; box-sizing: border-box;">ขนาด 20.5x6.5 cm.</span></p> <p style="margin: 6px 0px; color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #000000; box-sizing: border-box;"> </span></p> <p style="margin: 6px 0px; color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: #000000; font-size: x-large; box-sizing: border-box;">วัสดุ : สแตนเลสอย่างดี</span></p> <p style="margin: 0px 0px 10px; color: #525252; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Tahoma; font-size: 14.3px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"> รูปภาพสินค้า<img src="http://www.idea2click.com/shop/idea2click/images/1wg4sqa2bwtbfgl0aza527122017722002257.jpg" alt="" width="700" height="550" /><img src="http://www.idea2click.com/shop/idea2click/images/1wg4sqa2bwtbfgl0aza5271220177220022574.jpg" alt="" width="700" height="550" /></p>
250 ฿

กระบอกน้ำสแตนเลส พร้อมที่กรองชา 

 

 

กระบอกน้ำพร้อมที่กรองชา ผลิตจากเนื้อสเเตนเลสอย่างดีสามารถเก็บความร้อนเเละความเย็นได้

 

สามารถออกเเบบลวดลายกระบอกน้ำของตัวเองเเล้วนำมาพิมพ์ภาพได้ตามที่คุณต้องการ ดีไซน์ไม่เหมือนใคร

 

ขนาด 20.5x6.5 cm.

 

วัสดุ : สแตนเลสอย่างดี

 รูปภาพสินค้า